ՎԵԲԿԱՅՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐ

Մեյջորել Արմենիա ՍՊԸ

16 Տիգրան Մեծ պող․,

ք․ Երևան, ՀՀ, 0010

Էլ․ հասցե։ yerevan@majorel.com;

Վեբ-հասցե՝ jobs.majorel.com/armenia

Պետական գրանցման համար․ 286.110.1080581, Մեյջորել Արմենիա ՍՊ ընկերություն, որը պատշաճ գրանցված է և գործում է ՀՀ օրենսդրության համաձայն (այսուհետ Մեյջորել Արմենիա)։

Պատասխանատու կոնտակտային անձ՝ Շուշաննա Վրացյան, բրենդինգի և հաղորդակցության մասնագետ, Մեյջորել Արմենիա։

ՎԵՐԱՊԱՀՈՒՄ

Վեբկայքում տեղակայված ամբողջ բովանդակության ճշգրտությունը մանրամասն գնահատվել է բարոյական և նյութական չափանիշներին համապատասխանելու մասով։ Մենք շարունակաբար աշխատում են բարելավելու և թարմացնելու համար մեր ինտերնետ բովանդակությունը։

Այնուամենայնիվ, Մեյջորել Արմենիան չի կրում որևէ պատասխանատվություն սույն վեբկայքը Ձեր կողմից օգտագործելու, դրա իսկությանը կամ դրանում պարունակվող հղումներին կամ տեղեկատվությանը հղում տալու արդյունքում։

Մեյջորել Արմենիան սույնով տրամադրում է ցանկացած տեղեկատվություն, առանց որևէ ուղղակի կամ անուղղակի պատասխանատվության կամ երաշխավորություն  ստանձնելու պարտավորության։

Մեյջորել Արմենիան որևէ պատասխանատվություն չի կրում որևէ գործողության կամ անգործության համար, որը վեբկայքի որևէ բովանդակությանը հղում տալու արդյունք է։

Բովանդակության վերաբերյալ Ձեր դժգոհ լինելու դեպքում Ձեր միակ հատուցումը դա սույն վեբկայքի օգտագործումից հրաժարվելն է, եթե այլ բան սահմանված չէ ՀՀ գործող օրենսդրությամբ։ Սույն վեբկայքում օգտագործվող ցանկացած բովանդակություն, /օրինակ հղումների, շրջանակների, բաներների և այլնի միջոցով/ հանդիսանում է տվյալ մատակարարի սեփականությունը և կարող է դուրս լինել Մեյջորել Արմենիա վերահսկողությունից։

Նման բովանդակությունը տեսանելի կերպով մակնշվում է որպես «արտաքին»։

Ցանկացած նման հղում, նախքան առաջին հրապարակումը, գնահատվում է բարոյական և նյութական մեր չափանիշների, ինչպես նաև քրեական իրավունքի կարգավորումների հնարավոր խախտման տեսանկյունից։

Հաշվի առնելով հղումների արձակ բնույթը, Մեյջորել Արմենիան պատասխանատու չէ նմանատիպ կայքերի բովանդակության համար և չի տալիս որևէ երաշխիք դրանց վերաբերյալ, չի կարող երաշխավորել, տվյալների պաշտպանության հետ կապված իրենց սովորույթները, և պարտավոր չէ անպայման ստուգել կամ հաստատել այդ տեղեկությունները, նյութերը, ապրանքները կամ ծառայությունները որոնք պարունակվում են կամ հասանելի են նման կայքերի միջոցով։

Դուք ընդունում և համաձայնվում եք, որ Ձեր կողմից այլ կայքերին հղումներով անցնելիս, Ձեր կողմից նման կայքերն օգտագործելիս կամ Ձեր կողմից որևէ տեղեկատվության, նյութի, ապրանքի կամ ծառայությունների օգտագործումը նման կայքերի միջոցով, իրականացվում է բացառապես Ձեր անձնական ռիսկով։

ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Սույն կայքում տեղադրված բոլոր նյութերը, ներառյալ տեքստերը, պատկերները, լոգոներն ու այլ նյութերը /համատեղ հիշատակման ժամանակ Բովանդակություն/, ինչպես նաև բոլոր հեղինակային գույքային իրավունքները, ներառյալ՝ հեղինակային իրավունքները, ապրանքային նշանները, ծառայության տարբերակման նշանները, առևտրային անվանունմները և մակնշումները, հանդիսանում են Մեյջորել Արմենիայի կամ իր դուստր ընկերությունների կամ իր մայր ընկերության սեփականությունը։

Կայքում տեղադրված Բովանդակության ցանկացած  պատճենահանում, վերարտադրում, արտատպում, փոխանցում, ձևափոխում կամ տարածում, եթե դա չի կատարվում Ձեր անձնական, ոչ առևտրային, օգտագործման նպատակով՝ արգելված է, բացառությամբ, եթե նման գործողությունը կատարվել է Մեյջորել Արմենիայի կամ իր դուստր ընկերությունների կամ իր մայր ընկերության նախնական գրավոր համաձայնության հիման վրա։

Այս իրավունքները վավեր են և պաշտպանված են գործող օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

Այս հայտարարությունը ներառում է նաև սույն վեբկայքում տեղակայված ցանկացած Բովանդակությանը, որը հանդիսանում է այլ լիցենզատուի սեփականությունը։

ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐ

Սույն վեբկայքը օգտագործում է iStockphoto և Adobe Stock, ներառյալ ֆոտո և տեսանյութեր, որոնք պատարստվել և մշակվել են Մեյջորել Արմենիայի կողմից։

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԵԴԻԱ

Սույն հայտարարությունը կիրառելի է սոցիալական մեդիայում առկա հետևյալ պրոֆիլների դեպքում․