Life at Majorel Georgia

მეიჯერელში  თანამშრომლების კეთილდღეობა უპირველესი პრიორიტეტია, რადგან გვჯერა, რომ კმაყოფილი და ბედნიერი გუნდის გარეშე, წარმატების მიღწევა შეუძლებელია. სწორედ ამიტომ, მეიჯერელი აქტიურად ზრუნავს საკუთარი თანამშრომლების მოტივაციაზე,  გამხნევებასა და შთაგონებაზე.

რა დაგხვდება მეიჯერელში

Feel Good პროგრამა  მეიჯერელის გლობალური ინიციატივაა, რომელიც თანამშრომელთა ჩართულობისა და კმაყოფილების ამაღლებას ემსახურება. Feel Good პროგრამა პროდუქტიული, კრეატიული და სახალისო სამუშაო გარემოს შექმნაში გვეხმარება.

პროგრამის ფარგლებში მეიჯერელში ისეთი სახის აქტივობებს ვგეგმავთ, როგორიცაა: შეჯიბრებები, CSR აქტივობები, სპორტული შეჯიბრები, სპეციალური კამპანიები, ვორქშოფები, ვებინარები და ტრენინგ პროგრამები.

Feel Good @ Majorel

Feel Good პროგრამა მეიჯერელის გუნდის წევრების ინტერესებსა და საჭიროებებზეა მორგებული. ის კომპანიის მთავარ ღირებულებებს – შემოქმედებითობას, სრულყოფილებასა და ურთერთპატივისცემას ეფუძნება. Feel Good პროგრამის მიზანი მარტივია – თითოეულ ლოკაციაზე, თითოეული თანამშრომელი, თავს კარგად გრძნობდეს. პროგრამა საკუთარ თავში რამდენიმე ქვეპროგრამასაც აერთიანებს, ესენია: Body, Soul, Mind, Special, Community, Support.

Feel Good Support

ადაპტირება, ინტეგრაცია, რელოკაცია და ჯანმრთელობაზე ზრუნვა – იმ ბენეფიტების მცირე ჩამონათვალია, რომელსაც ჩვენ გუნდის წევრებს ვთავაზობთ.

Feel Good Support

Feel Good Body

ჯანსაღი სხეული გაცილებით მეტ ენერგიას გვაძლევს და ჩვენი განწყობის ამაღლებაშიც გვეხმარება. ჯანსაღი სხეული = ჯანსაღ გონებას! მუშაობასთან ერთად, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, დავიცვათ ბალანსი და შევინარჩუნოთ სპორტული აქტივობები, სწორი კვება, და შევიქმნათ მაქსიმალურად ჯანსაღი ცხოვრება.

Feel Good Body

Feel Good Mind

ადამიანის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თვისება, განსაკუთრებით განვითარებისა და ზრდისთვის, ცნობისმოყვარეობაა. მეიჯერელში ვზრუნავთ საკუთარი გუნდის წევრებისთვის შესაბამისი გარემოს შექმნაზე.

Feel Good Mind

Feel Good Soul

ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ამოცანაა, დავეხმაროთ თანამშრომლებს როგორც პროფესიულ, ისე პირად განვითარებაში და ხელი შევუწყოთ მათ საკუთარი მიზნების მიღწევაში.

Feel Good Soul

Feel Good Community

სპეციალური კამპანიებისა და CSR (კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა) აქტივობების ფარგლებში, მეიჯერელი ხელს უწყობს განათლების, ცხოვრებისეული შესაძლებლობების, თანასწორობისა და ინკლუზიურობის წახალისებას როგორც ადგილობრივი, ასევე გლობალური მასშტაბით.

Feel Good Community

ჩვენი ღირებულებები

კრეატიულობა, სწრაფვა სრულყოფილებისკენ და ურთიერთპატივისცემა, ის უმთავრესი ღირებულებებია, რომლებიც ჩვენი და ჩვენი პარტნიორებისთვის, წარმატებული გუნდისა და გარემოს შექმნაში გვეხმარება.

კრეატიულობა

სწრაფად ცვალებად თანამედროვე სამყაროში მაღალი დონის მომსახურების მიწოდება ნამდვილი გამოწვევაა. ჩვენ ადამიანური რესურსების და ტექნოლოგიების საშუალებით, ყოველთვის ვცდილობთ დავნერგოთ ინოვაციები, რაც განპირობებულია ადაპტაციის უნარით და წინსვლისკენ სწრაფვის სურვილით.

კრეატიულობა

სწრაფვა სრულყოფილებისაკენ

ჩვენ ვისწრაფით სრულყოფილებისკენ და მივიწევთ ჩვენი მიზნისაკენ. ყოველი წინ გადადგმული ნაბიჯი სრულ ძალისხმევას საჭიროებს.

სწრაფვა სრულყოფილებისაკენ

ურთიერთპატივისცემა

ურთიერთპატივისცემა და ნდობა ყველა წარმატებული ბიზნესის საწინდარია. ჩვენ ვიცით, რომ გამოწვევების დასაძლევად და ამბიციური გეგმების მისაღწევად გუნდური მუშაობაა საჭირო, როგორც კომპანიის შიგნით, ასევე ჩვენს კლიენტებთან ერთად.

ურთიერთპატივისცემა