Legal Notice

EIGENAAR VAN DEZE WEBSITE

Majorel Group Luxembourg S.A.

43, boulevard Pierre Frieden

L-1543 Luxembourg

 

Vertegenwoordigd door: Thomas Mackenbrock en Otmane Serraj

E-Mail: contact@majorel.com

Webpagina: www.majorel.com 

Handels register: RCS Luxemburg, B 227626

Belastingnummer / BTW: LU31585280

Voorzitter van de Raad van Bestuur: Thomas Mackenbrock

Raad van Bestuur: Thomas Mackenbrock (CHIEF EXECUTIVE OFFICER / ADMISTRATEUR DÉLÉGUÉ) en Otmane Serraj (CHIEF FINANCIAL OFFICER / ADMISTRATEUR DÉLÉGUÉ)

Verantwoordelijk voor de inhoud: Andrew Slater, Directeur Global Marketing & Communications, Majorel Group Luxemburg S.A.

Disclaimer

Alle inhoud van deze aanwezigheid op het internet is onderworpen aan een grondige beoordeling van de nauwkeurigheid met betrekking tot de morele en materiële normen. Wij werken voortdurend aan het verbeteren en actualiseren van onze internetaanwezigheid. Elke aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit uw gebruik van, of uw vertrouwen op de juistheid van, de informatie of links afkomstig van deze website, is echter uitgesloten. Majorel Group Luxembourg S.A. verstrekt alle informatie hieronder zonder enige verantwoordelijkheid te nemen en zonder dat deze expliciet of uitdrukkelijk kan worden gegarandeerd. Majorel Group Luxembourg S.A. wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor enige actie, of het uitblijven van actie, op basis van de inhoud van de website. Uw enige oplossing voor eventuele ontevredenheid over de inhoud is om af te zien van het gebruik van deze website, tenzij anders is bepaald in de landelijke wetgeving. Enige vorm van embedded content afkomstig van deze website (bijv. via links, iframes, banners, enz.) valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de betreffende aanbieder en kan buiten de controle van Majorel Group Luxembourg S.A. vallen. Dergelijke inhoud wordt zichtbaar als “extern” bestempeld. Een dergelijke link naar een externe website wordt vóór inbedding beoordeeld aan de hand van onze morele en materiële normen, met inbegrip van strafrechtelijke inbreuken. Gezien het vluchtige karakter van de links is Majorel Group Luxembourg S.A. niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites, doet geen uitspraken over dergelijke sites, kan niet garanderen dat ze de privacy van welke gegevens dan ook respecteren en keurt de informatie, het materiaal, de producten of de diensten die zich op dergelijke sites bevinden of die via dergelijke sites toegankelijk zijn, niet noodzakelijkerwijs goed. U erkent en gaat ermee akkoord dat de koppeling naar andere sites, uw gebruik van dergelijke sites en uw gebruik van informatie, materiaal, producten en diensten die door dergelijke sites worden aangeboden, uitsluitend op eigen risico zijn.

Copyright

Copyright 2019, Majorel Group Luxembourg S.A. Alle rechten voorbehouden. Alle materialen op deze website, inclusief tekst, afbeeldingen, logo’s en of ander materiaal (gezamenlijk “Inhoud” genoemd), en alle intellectuele eigendomsrechten die daarop rusten, inclusief auteursrechten, handelsmerken, servicemerken, handelsnamen en handels imago, zijn eigendom van Majorel Group Luxembourg S.A. of zijn filialen. U gaat ermee akkoord de inhoud van de site niet te kopiëren, te reproduceren, opnieuw te publiceren, te verzenden, te wijzigen of te verspreiden, behalve voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Majorel Group Luxembourg S.A.. Deze rechten zijn geldig en beschermd in alle vormen, media en technologieën die nu of in de toekomst worden ontwikkeld. Deze verklaring omvat alle Inhoud die in deze website is opgenomen en die eigendom is van een andere licentiegever.

Licenties

Deze website maakt gebruik van foto’s van iStockphoto en Adobe Stock.