На 22-ри и 23-ти март, Мајорел ги посети Универзитетот “Гоце Делчев“ во Штип и Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, за да ги претстави можностите за работа на студентите од јазичните департмени.   Целта на посетите беше да се информираат студентите за различните работни позиции достапни во рамките на Мајорел и да им се даде увид во тоа како е да се работи за глобална компанија.

За време на посетата, HR тимот на Мајорел ја претстави компанијата и работните позиции кои моментално се отворени. Фокусот беше да се регрутираат студенти кои зборуваат германски и англиски јазик, за кои позиции претходно искуство не е потребно. Компанијата бара поединци кои се страсни кон јазиците и имаат одлични комуникациски вештини.

Околу 60 студенти учествуваа на настаните кои научија повеќе за работните можности во Мајорел. Презентацијата вклучуваше информации за културата и работната средина на компанијата, вредностите и можностите за кариеран развој. Студентите, исто така, добија шанса да поставуваат прашања и да комуницираат со HR тимот.

Посетата беше одлична можност за студентите кои студираат јазици да научат за можностите за кариера во нивната област. Мајорел е глобална компанија која работи во повеќе од 45 земји, и нуди широк спектар на услуги на своите клиенти. Работењето за компанија како Мајорел може да им обезбеди на студентите вредно искуство и вештини кои можат да им помогнат во нивната идна кариера.

HR тимот, исто така, истакна дека Мајорел е посветен на разновидноста и инклузијата и дека ги цени вработените кои доаѓаат од различни позадини. Компанијата нуди поздраво и инклузивно работно опкружување кое ги охрабрува вработените да бидат тоа што се и да ги донесат своите уникатни перспективи на работа.

Севкупно, посетата беше успешна, а студентите кои учествуваа на настанот добија вредни увиди за корисничка подддршка и можностите достапни во Мајорел.

Посетата на Мајорел на Универзитетот „Гоце Делчев„ и Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”  е дел од пошироките напори на компанијата да вклучат млади таленти и да изградат односи со универзитетите и образовните институции. Компанијата смета дека инвестирањето во млади таленти е клучно за нејзиниот континуиран успех и раст, и се обврзува да го поддржи развојот на следната генерација лидери.

Check related posts