Pięć pokoleń w jednym środowisku

 

Po raz pierwszy w historii, mamy pięć pokoleń, które współpracują ze sobą w jednym środowisku pracy. Są to:

Pokolenie Baby Boomers: 1945 – 1964

Pokolenie X: 1965 – 1979

Pokolenie Y (Millenialsi): 1980 – 2000

Pokolenie Z (Post-Millenialsi): 2000 – 2022

Jakie wyzwania stawia to przed firmą? W jaki sposób różnice pokoleniowe między pracownikami wpływają na zdolność organizacji do efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim? Jakie cechy, przekonania i doświadczenia życiowe wyróżniają każde pokolenie, wpływając na sposób pracy, komunikacji i reagowania na zmiany?

Ważne, aby mieć świadomość, że Baby Boomersi, Generacja X, Millenialsi, Post-Millenialsi – każde pokolenie dorastało w innym kontekście socjoekonomicznym. Unikalne doświadczenia charakterystyczne dla danego okresu historycznego ukształtowały wewnętrzną kulturę każdej z grup. I choć poszczególne osoby różnią się między sobą niezależnie od czynników globalnych, można wyodrębnić pewne powtarzające się trendy.

Pokolenie Baby Boomers: 1946-1964

Optymistyczni, konkurencyjni, pracoholicy, zorientowani na pracę zespołową.Część przedstawicieli tego pokolenia jest już na emeryturze, pozostałym zostało już tylko kilka lat aktywności zawodowej. Nie zmienia to faktu, że są wśród nich osoby gotowe kontynuować swoją pracę – najczęściej będą to ci, którzy wykonują wolne zawody oraz przedsiębiorcy. Baby Boomersi ciężko pracowali na swoją pozycję. Dla nich praca jest wartością samą w sobie. Wierni autorytetom, zazwyczaj dobrze radzą sobie ze stresem i sytuacjami konfliktowymi. Stabilizację cenią sobie najbardziej ze wszystkich aktualnie pracujących pokoleń.

Jak postrzegają pracę: przywiązani do firmy, kariera to rozwój w strukturach organizacji
Motywowani przez: lojalność wobec firmy, prace zespołową, obowiązek
Preferowany sposób komunikacji: twarzą-w-twarz, połączenie głosowe, ewentualnie e-mail
Język komunikacji: precyzyjny i konkretny, wolny od manipulacji i nadmiernej kontroli, podkreślanie przynależności do organizacji
Najbardziej nagradzające: pieniądze, awanse, certyfikaty, publiczne uznanie
Światopogląd: osiągnięcia przychodzą po zapłaceniu ceny; żeby osiągnąć sukces, trzeba się dla niego poświęcić

Pokolenie X: 1965-1979

Elastyczni, nieformalni, sceptyczni, niezależni. Ta grupa wciąż stanowi dużą siłę na rynku pracy. Przedstawiciele pokolenia X dorastali w czasach niepewności i gwałtownych przemian społeczno-ustrojowych. W dużej mierze skoncentrowani są na gromadzeniu zasobów materialnych. Cenią sobie stabilność i bezpieczeństwo – ostrożnie podchodzą do zmian, mimo to dobrze się adaptują. Charakteryzuje ich lojalność, odpowiedzialność oraz szacunek do autorytetów. Nie boją się ciężkiej pracy, unikają konfliktów.

Jak postrzegają pracę: przywiązani do zawodu, nastawieni na rozwój kompetencji
Motywowani przez: różnorodność, równowaga między pracą a życiem prywatnym, ważny jest interes osobisty i zawodowy, a nie interes firmy
Preferowany sposób komunikacji: tekstowy; e-maile, ewentualnie połączenia głosowe
Język komunikacji: krótkie i treściwe wiadomości; bezpośredni, konkretny, nieformalny, unikanie „modnych” zwrotów, slangu i żargonu, podkreślanie ważności ich kompetencji
Najbardziej nagradzające: wolność, niezależność, czas wolny, benefity
Światopogląd: zwolennicy różnorodności; szybko zmieniają pracę, jeśli pracodawca nie spełnia ich potrzeb; odporni na zmiany w pracy, jeśli mają one wpływ na ich życie osobiste

Pokolenie Y (Millenialsi): 1980-2000

Konkurencyjni, wykazujący się postawą obywatelską, otwarci na różnorodność, nastawieni na osiągnięcia. Obecnie Millenialsi zaczynają dominować na rynku pracy. Wysoko wykształceni, nastawieni na rozwój i rywalizację, cenią sobie wysokie osiągnięcia. Optymistycznie patrzą w przyszłość. Wierzą, że mogą zajść daleko. Dorastali w czasach szybkiego rozwoju, zatem z łatwością odnajdują się w świecie nowych technologii oraz mediów społecznościowych. Na rynek pracy wchodzą w późniejszym wieku niż poprzednie pokolenia, a także dłużej mieszkają z rodzicami.

Jak postrzegają pracę: partnerskie podejście do organizacji
Motywowani przez: odpowiedzialność, jakość przełożonego, wyjątkowe doświadczenia zawodowe
Preferowany sposób komunikacji: tekstowy; media społecznościowe, aplikacje mobilne, twarzą-w-twarz w ważnych sprawach
Język komunikacji: pozytywny, motywujący, inspirujący, żartobliwy, ludzki; okazywanie szacunku, partnerski styl
Najbardziej nagradzające: praca z misją, uznanie ze strony subiektywnie ważnych ludzi
Światopogląd: poszukiwanie wyzwań, wzrostu i rozwoju; przyjemne życie zawodowe oraz równowaga między pracą a życiem prywatnym

Pokolenie Z: 2000-2020

Globalni, przedsiębiorczy, postępowi, mniej skoncentrowani. Przedstawiciele tego pokolenia są szczególnie tolerancyjni wobec odmienności. Preferują niezależność w wyborze swojej drogi życiowej, mają dystans wobec autorytetów. Nie są skłonni do podejmowania nadmiernego ryzyka. Istotna część ich życia rozgrywa się w świecie wirtualnym. Media społecznościowe to ich drugi dom, w związku z tym preferują kontakty na odległość. W kwestii kariery, cechuje ich znacznie mniejszy optymizm, niż Millenialsów.

Jak postrzegają pracę: elastycznie, z łatwością zmieniają pracodawcę
Motywowani przez: różnorodność, personalizację, indywidualizm, kreatywność
Preferowany sposób komunikacji: media społecznościowe, aplikacje mobilne, połączenia wideo; szybki kontakt
Język komunikacji: zwięzły, przejrzysty, pozwalający szybko zrozumieć ogólny sens wypowiedzi; multimedialny – istotną rolę odgrywa obraz
Najbardziej nagradzające: uznanie, zachęcanie do dalszego rozwoju, wysokie wynagrodzenie
Światopogląd: identyfikują się jako osoby uzależnione od urządzeń cyfrowych; cenią niezależność i indywidualizm; preferują pracę z menedżerami z pokolenia Milenialsów, innowacyjnymi współpracownikami i nowymi technologiami.

 

Na koniec warto podkreślić, że patrzenie na osoby jedynie przez pryzmat pokolenia, do którego przynależą, może prowadzić do utrwalania szkodliwych stereotypów. W związku z tym różnice międzypokoleniowe należy traktować z pewnym dystansem. Najlepiej przyjąć je jedynie jako punkt wyjścia do współpracy.

Źródła:
Raport-XYZ.pdf (prolearning.pl)
Different Motivations for Different Generations of Workers: Boomers, Gen X, Millennials, and Gen Z | Inc.com
Myths, exaggerations and uncomfortable truths (ibm.com)

 

Przeczytaj inne artykuły na naszym blogu:
Odgrzewana kanapka – czyli jak prawidłowo stosować feedback w relacjach zawodowych? 
Zadbaj o dobre samopoczucie, spokój i równowagę 
D&I w świecie biznesu