Kiedy postanowiłeś zacząć wspierać zajęcia dla dzieci i młodzieży z różnych krajów i wyznań?

Wspierać zajęcia dla dzieci i młodzieży z różnych krajów i wyznań zacząłem ponad 2 lata temu. Właśnie to było celem mojej przeprowadzki do Poznania.

Na czym polegają takie zajęcia? Co na nich robicie?

Zajęcia z dziećmi polegają na rozwijaniu szlachetnych cech i postaw poprzez opowiadania, dyskusje, rozmyślania, piosenki, atrakcyjne zabawy i tworzenie prac plastycznych, które są związane z tematem danej lekcji. Pomagamy dzieciom dostrzegać i rozwijać duchowe cechy i postawy takie jak: sprawiedliwość, wdzięczność, życzliwość, empatia, prawdomówność i wiele innych.

Spotkania uatrakcyjniamy wyjściami do lasu, wspólnym gotowaniem czy nauką języka angielskiego poprzez interakcję z nauczycielami z innych krajów.

Zajęcia z młodzieżą polegają na rozwijaniu różnego rodzaju umiejętności, np. umiejętność współpracy, konsultacji, umiejętność rozpoznawania tego, jak wpływają na nas słowa, ludzie, media czy muzyka. Oprócz teorii jest też praktyka, np. realizacja projektów pro-lokalnych, dzięki którym staramy się rozwijać u młodzieży takie cechy jak: szlachetność, motywacja wewnętrzna, życzliwość, odpowiedzialność, współczucie, jedność, uczciwość, prawdziwość i wiele innych.

Celem zajęć z młodzieżą jest pokazanie jej, że ma moc, zdolności, możliwości i nie tylko pragnienie, ale również potencjał czynienia dobra i wpływania na otoczenie – swoim działaniem i swoimi postawami. Ma moc kształtowania siebie, swojego charakteru, swojego życia i swojej przyszłości.

Oczywiście oprócz służby na rzecz lokalnej społeczności, są również gry, sport i część twórcza.

Jesteś również członkiem NGO Szlachetny Sygnał. Co to za organizacja?

Szlachetny Sygnał został założony stosunkowo niedawno, trochę ponad 6 miesięcy temu, chociaż o założeniu grupy myśleliśmy kilka lat. Można powiedzieć, że właśnie Szlachetne Perełki stały się fundamentem Szlachetnego Sygnału.

Działamy głównie w Poznaniu – na osiedlach Wichrowe Wzgórze, Kosmonautów i Zwycięstwa. Organizujemy i promujemy spotkania i działania edukacyjne promujące rozwój etyczny. Wspieramy zacieśnianie się międzysąsiedzkich więzi.

Teraz na święta zorganizowaliśmy akcję “Świąteczny Przyjaciel”, polegającą na wysyłaniu kartek z życzeniami dla osób samotnych, starszych i dla wszystkich, którzy potrzebują wsparcia moralnego i duchowego.

W miarę możliwości bierzemy również udział w akcjach charytatywnych. Na przykład wspieraliśmy uchodźców na granicy polsko-białoruskiej.

Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej o tej akcji?

Na Wichrowym Wzgórzu (Poznań) zebraliśmy 55 kilogramów darów, a znajomi (z bliska i daleka) przesłali jeszcze 260 nutridrinków i wodę.

Również dzieci, młodzież i prowadzący zrobili kartki dla uchodźców.

Młodzież Szlachetnego Sygnału z Wichrowego Wzgórza w Poznaniu namalowała również dwa obrazy z pragnieniem sprzedania ich i przekazania kwoty na rzecz osób na granicy.

Jesteś członkiem związku wyznaniowego Wiara Baha’i. Czym charakteryzują się Bahaici?

W skrócie – charakteryzujemy się jednością.

Fundamentalną nauką Bahá’u’lláha, Założyciela Wiary Baha’i, jest jedność świata ludzkości: “Jesteście owocami jednego drzewa i liśćmi jednej gałęzi. Traktujcie siebie nawzajem z najwyższą miłością i harmonią, z życzliwością i poczuciem wspólnoty.”

Jedną z cech charakteryzujących bahaitów jest również konsultacja we wszystkich sprawach – czy to dotyczących życia wspólnoty, czy życia prywatnego każdego człowieka, niezależnie od wyznania i koloru skóry.

“Kwestia konsultacji jest niezwykle ważna, jest to jeden z najpotężniejszych sposobów na znalezienie pokoju i szczęścia.” ʻAbdu’l-Bahá

“We wszystkich sprawach, dużych i małych, należy się konsultować, aby doświadczyć tego, co dobre. Konsultacja daje człowiekowi wgląd i pozwala zagłębić się w to, co do tej pory było nieznane.”

ʻAbdu’l-Bahá

Przytoczę jeszcze jedną zasadę, która najbardziej mi imponuje – samodzielne poszukiwanie prawdy.

“…kiedy spotykasz ludzi, których zdanie jest inne niż twoje, nie odwracaj się od nich. Każdy szuka prawdy, prowadzą do niej różne drogi… Nie pozwól, aby różnice zdań oddzielały cię od twoich towarzyszy lub powodowały kontrowersje… Zamiast tego pilnie szukaj prawdy i uczyń wszystkich ludzi przyjaciółmi.”

ʻAbdu’l-Bahá

Czy mógłbyś opowiedzieć jakąś ciekawą lub inspirującą historię, która przytrafiła Ci się podczas pracy w stowarzyszeniach?

Kilka razy z dziećmi i młodzieżą zbieraliśmy śmieci na placu zabaw na Wichrowym Wzgórzu i byłem pod wrażeniem, jak dzieci i młodzież z wielkim zapałem i entuzjazmem sprzątali plac zabaw i wokół placu. To trzeba widzieć. 🙂

Dzieci i młodzież zawsze są chętne do zmian ku lepszemu, trzeba tylko ich natchnąć.

“Postrzegajcie człowieka jako złoże bogate w kamienie szlachetne nieocenionej wartości. Jedynie dobre wychowanie może sprawić, że odsłoni ono swoje skarby, a ludzkość zyska możność czerpania z niego pożytku.” — Bahá’u’lláh

Dziękujemy za wywiad! 

Przeczytaj inne artykuły na blogu Majorel Polska: